کد خبر: 57529 A

سقف خرید هر ایستگاه كاری كارگزاران فرابورس 33هزار سهم در نظر گرفته شده و صندوق های سرمایه گذاری مشترك به دلیل محدودیت های موجود در اساسنامه، سهمیه ای برای خرید سهام ندارند.

با عرضه اولیه 10 درصد از سهام  شرکت پخش البرز با نماد "پخش" در بازار دوم فرابورس  هر سهم3450 ریال  قیمت خورد.

به گزارش ایلنا، با عرضه اولیه 30میلیون سهم معادل 10درصد ازسهام شرکت 300میلیارد ریالی پخش البرز از سوی سهامدار عمده هر سهم3450 ریال در بازار دوم قیمت خورد.

براساس این گزارش از30 میلیون سهم قابل عرضه 28 میلیون سهم بابت كشف قیمت و دو میلیون سهم دیگر برای معامله گران برخط در نظرگرفته شده كه بعد از كشف قیمت و طبق سهمیه در نظرگرفته شده به معامله گران برخط تخصیص داده می شود.بنابراین در زمان كشف قیمت سهام پخش البرز دسترسی معامله گران بر خط از سوی كارگزاران باید مسدود شود.

همچنین سقف خرید هر ایستگاه كاری كارگزاران فرابورس 33هزار سهم در نظر گرفته شده و صندوق های سرمایه گذاری مشترك به دلیل محدودیت های موجود در اساسنامه، سهمیه ای برای خرید سهام ندارند.

فرابورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر