کد خبر: 6626 A

در جلسه اخیر هیئت واگذاری به تصویب رسید؛

تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 17 درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق بورس بابت رددیون دولت به بانک ملت و سازمان تامین اجتماعی به صورت نقد و اقساط و تصویب قیمت 40 درصد سهام این شرکت برای واگذاری در راستای طرح توزیع سهام عدالت از دیگر مصوبات این جلسه بود.

واگذاری سهام 7 شرکت، در جلسه اخیر هیئت واگذاری به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، در جلسه اخیر هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت توسعه صنایع غذایی بم از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده بابت رددیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور به صورت نقد و اقساط مصوب شد.

تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 17 درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق بورس بابت رددیون دولت به بانک ملت و سازمان تامین اجتماعی به صورت نقد و اقساط و تصویب قیمت 40 درصد سهام این شرکت برای واگذاری در راستای طرح توزیع سهام عدالت از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین اعضای این هیئت با قیمت پایه و شرایط واگذاری 17 درصد سهام شرکت پالایش نفت شیراز از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک ها به صورت نقد و اقساط، 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، 17درصد از سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از طریق بورس به صورت نقد و اقساط و قیمت پایه و شرایط عرضه مجدد 6.42 درصد سهام شرکت ایران ترانسفو به همراه 28.38 درصد از سهام شرکت مذکور در وثیقه سازمان خصوصی سازی(در مجموع معادل 34.8 درصد از سهام) از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب از طریق بورس به صورت نقد و اقساط موافقت کردند.

در جلسه گذشته هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری 34.41 درصد سهام شرکت پتروشیمی تبریز از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی صنایع پتروشیمی ایران از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به صورت نقد و اقساط و قیمت 10 درصد سهام این شرکت برای واگذاری در راستای طرح توزیع سهام عدالت مصوب شد.

 

بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر