کد خبر: 667 A

از سوی مركز پژوهش‌های مجلس انجام شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد هند را بررسی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد هند را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام این مطلب که بنگاه‌های کوچک و متوسط در هند از جایگاه مهمی در اقتصاد و توسعه اجتماعی این کشور برخوردارند، افزود: در سال‌های اخیر بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هند، 8 درصد از تولید ناخالص داخلی، 45 درصد از تولیدات کارخانه‌ای و 40 درصد صادرات آن را به خود اختصاص داده‌اند. در این کشور 26 میلیون بنگاه کوچک و متوسط وجود دارد. سیاست‌های توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در هند بیشتر به توسعه جانب عرضه، حفظ بهره وری کل و فرهنگ سازمانی معطوف می‌شود. در دهه‌های اخیر بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط به یکی از بخش‌های فعال و پویا در اقتصاد هند تبدیل شده است. این بنگاه‌ها نه فقط به عنوان تامین کننده بخش اعظم اشتغال در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، بلکه عنصر مهم در صنعتی سازی مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته محسوب می‌شوند. علاوه بر این بنگاه‌های کوچک و متوسط در هند نقش زیادی در کاهش شکاف های بین منطقه‌ای، توزیع برابر درآمد و ثروت ملی دارند. رویکرد سازمانی و نهادی سیاستگذاران حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط هند اهمیت خاصی دارد و در بالاترین سطح، وزارت توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، یکی از 50 وزارتخانه دولتی هند، قوانین و برنامه‌های لازم را با هدف حمایت‌های مالی، فناوری و بازاریابی محصولات اتخاذ و اجرا می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین در پایان این گزارش با استناد به این گزارش راهکارهایی برای توسعه و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران ارائه داد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر