کد خبر: 66821 A

در جلسه هیئت واگذاری تصویب شد؛

واگذاری سهام 4 شرکت دولتی در فرابورس در اولین جلسه هیئت واگذاری در سال 92 به تصویب رسید.

واگذاری سهام 4 شرکت دولتی در فرابورس در اولین جلسه هیئت واگذاری در سال 92 به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا؛ در اولین جلسه هیئت واگذاری در سال 92 که روز گذشته با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران و 49.9 درصد سهام شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر هر دو از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه عرضه دوباره 55.66 درصد سهام شرکت پتروشیمی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به صورت نقد و اقساط مصوب و با موافقت اعضا مقرر شد 16.14 درصد سهام شرکت پتروشیمی زنجان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران از طریق فرابورس با همان قیمت پایه و شرایط قبلی به صورت نقد و اقساط بابت رددیون دولت به بانک صادرات عرضه شود.

فرابورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر