کد خبر: 66944 A

با افزایش 36 هزار میلیارد ریالی؛

با افزایش 36 هزار میلیارد ریالی، پیش بینی سود صنایع بورسی از مرز 340 هزار میلیارد ریال گذشت.

محصولات شیمیایی با 30 شرکت و پیش بینی سود 74 هزار و 105 میلیارد ریال با پیشی گرفتن از گروه فلزات اساسی و بانک ها در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی ایستاد.

به گزارش ایلنا،بر اساس جدیدترین گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، پیش بینی سود 14 صنعت بورسی در پایان فروردین ماه 92 نسبت به پایان سال گذشته افزایش و پیش بینی سود 4 صنعت بورسی کاهش یافت.

مدیران شرکت پذیرفته شده در بورس تهران مبلغ 342 هزار و 104 میلیارد ریال سود را برای سهامداران خود پیش بینی کردند.

بر اساس جدیدترین گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، پیش بینی سود 14  صنعت بورسی در پایان فروردین ماه 92 نسبت به پایان سال 91 افزایش و پیش بینی سود 4 صنعت بورسی کاهش یافت.

محصولات شیمیایی با 29 هزار و 337 میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با سه هزار و 826 میلیارد ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی با سه هزار و 346 میلیارد ریال بیشترین پیش بینی سود را در یک ماه اخیر به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، محصولات شیمیایی با 30 شرکت و پیش بینی سود 74 هزار و 105 میلیارد ریال با پیشی گرفتن از گروه فلزات اساسی و بانک ها در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی ایستاد.

فلزات اساسی با 56 هزار و 132 هزار میلیارد ریال، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 53 هزار و 853 میلیارد ریال، شرکت های چند رشته ای صنعتی با 34 هزار و 775 میلیارد ریال، استخراج کانه های فزای با 29 هزار و 315 میلیارد ریال و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 25 هزار و 470 میلیارد ریال سود پیش بینی کرده و در رتبه های دوم تا ششم  قرار گیرند.

مخابرات با 21 هزار و 331 میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با 9 هزار و 265 میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با 5 هزار و 627 میلیارد ریال و مواد و محصولات دارویی با 5 هزار و 404 میلیارد ریال پیش بینی سود در رده های بعدی جای دارند.

بر اساس گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، گروه استخراج سایر معادن با 16 میلیارد ریال، دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با 4 میلیارد ریال و ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی با 2 میلیارد ریال در انتهای جدول ایستاده‌اند.

بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر