کد خبر: 67516 A

مدیر حسابرسی داخلی بورس تهران خبر داد:

طی سال هایی که از تاسیس بورس اوراق بهادار می‌گذرد اعضای هیات مدیره در ادوار مختلف اهمیت و توجه خاصی به کمیته های وابسته به خود کرده اند به طوری که در هر دوره که هیات مدیره جدید توسط مجمع انتخاب شده اند در اولین جلسه حضور خود در هیات مدیره پس از تعیین رییس، نایب رییس و مدیرعامل فوراً اعضای کمیته های حسابرسی، جبران خدمات و ریسک را مشخص کرده اند.

مدیر حسابرسی داخلی بورس تهران گفت:به دلیل تضاد منافعی که بین ذی نفعان مختلف در یک بنگاه اقتصادی وجود دارد پیشنهاد و انتخاب یک حسابرس خبره و مستقل به معنای واقعی می تواند به ایجاد اطمینان جامعه در عرصه اقتصادی کشور کمک کند. این مهم می تواند با استفاده از یک کمیته کارآمد و اثربخش حسابرس تحقق یابد.

به گزارش ایلنا، ناصر امیدواری عضو کمیته بورس انجمن حسابرسان داخلی ایران درخصوص تجربه بورس اوراق بهادار تهران در استقرار حسابرسی داخلی گفت: در ابتدا بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تجربه‌ای که قبل از تفکیک سازمان کارگزاران به دست آورد، به این نتیجه رسیده بود که استقرار ارکان نظام راهبری شرکتی به منظور حفظ حقوق و منافع کلیه فعالان در بازارسرمایه،  به ویژه در نهادی که نقشی اساسی در اقتصاد کشور دارد یک ضرورت است. با این شرایط نظامنامه راهبری شرکتی در اولین هیات مدیره بورس تهران به تصویب رسید و در این زمینه یک الگو در بازارسرمایه که نقطه شروع آن بورس اوراق بهادار تهران بود به منصه ظهور رسید و عملیاتی شد.
امیدواری افزود: پس از تشکیل شرکت بورس اوراق بهادار،پیش نویس آیین نامه نظام راهبری شرکتی آماده شد و به هیات مدیره تسلیم ودر جلسه هیات مدیره به تصویب رسید. در بورس اوراق بهادار ذینفعان مختلفی از جمله سهامداران حقوقی با طیف مختلف مانند شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای کارگزاری وسایر نهادهای مالی و سهامداران خرد غیرحقوقی وجود دارد و از طرفی سهامدارن حقوقی مانند شرکتهای کارگزاری و شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان مشتری و یا به نوعی استفاده کننده از خدماتی که در بورس ارائه می شود نیز هستند.
مدیر حسابرسی داخلی بورس تهران  تصریح کرد: از طرفی با توجه به تئوری نمایندگی، منافع مختلف و گاه متضاد سهامداران و مشتریان و حساسیتی که در نوع فعالیت این دماسنج اقتصادی کشور وجود داشته و دارد، هیات مدیره بورس را برآن داشت تا حفظ منافع تمام افراد جامعه را اولویت اصلی خود قرار دهند در این شرایط بود که مفاهیم و ارکان نظام راهبری شرکتی نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفت چرا که تنها از این طریق بود که حقوق و منافع تمام افراد جامعه،که به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم با فعالیت بورس کشور در ارتباط بودند، مد نظر قرار گرفت و لذا نظامنامه راهبری شرکتی به تصویب رسید و فوراً جهت اجراء به مدیریت وقت ابلاغ شد.
امیدواری درباره تلاش هایی که در این راستا انجام شد، گفت: از جمله مواردی که تجربه اساتید در سازمان کارگزاران به کمک تنظیم کنندگان اساسنامه اولیه بورس آمد و به خوبی مورد استفاده قرار گرفت لحاظ کردن ماده 66  دراین اساسنامه بود که در آن هیات مدیره موظف شده است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از انتصاب، واحد حسابرسی داخلی را تشکیل دهد. با تشکیل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی بورس تهران این دو رکن راهبری شرکتی فعالیت خود را شروع کردند.
این عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران ادامه داد: طی سال هایی که از تاسیس بورس اوراق بهادار می‌گذرد اعضای هیات مدیره در ادوار مختلف اهمیت و توجه خاصی به کمیته های وابسته به خود کرده اند به طوری که در هر دوره که هیات مدیره جدید توسط مجمع انتخاب شده اند در اولین جلسه حضور خود در هیات مدیره پس از تعیین رییس، نایب رییس و مدیرعامل فوراً اعضای کمیته های حسابرسی، جبران خدمات و ریسک را مشخص کرده اند.
امیدواری به نقش مدیران بورس تهران در استقرار حسابرسی داخلی اشاره کرد و افزود: حسن قالیباف اصل و علی رحمانی با حمایتهای خود ضمن ترویج و انعکاس مزایای نظام راهبری شرکتی در بازار سرمایه کشور در تشکیل انجمن حسابرسان داخلی ایران نقشی موثر داشته و دارند.

بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر