کد خبر: 68428 A

دستورالعمل حاکمیت شرکتی، پس از بررسی­های متعدد در بورس با حضور کارشناسان مختلف و مدیریت­های ناشران پذیرش و حقوقی در بورس بررسی و برای سازمان بورس ارسال شد.

مدیر امور حقوقی بورس تهران گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی، پس از بررسی­های متعدد در بورس با حضور کارشناسان مختلف و مدیریت­های ناشران پذیرش و حقوقی در بورس بررسی و برای سازمان بورس ارسال شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سنا، مریم ابراهیمی با اشاره به ارسال دستورالعمل حاکمیت شرکتی به سازمان بورس و اوراق بهادار،اظهارداشت:شرایط مقرراتی برای استقرار برخی اصول نظام حاکمیت شرکتی آماده است.

وی افزود: در سال­های گذشته این شرایط به کمیته تدوین مقررات سازمان بورس داده شد. در این سازمان جلسات متعددی با حضور واحدهای حقوقی، فنی و تخصصی همراه با کار کارشناسی برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی برگزار شد، اما به دلیل برخی از مشکلات، از جمله برخی خلاء­های قانونی امکان تدوین مقرراتی بر مبنای تمام اصول حاکمیت شرکتی وجود نداشته است.

ابراهیمی ادامه داد: بازاندیشی در روابط سهامداران، هیأت مدیره و ذینفعان در حاکمیت شرکتی مدنظر قرار می گیرد و این بازاندیشی در جهت حمایت از حقوق سهامداران خرد است.

وی ادامه داد: در واقع حاکمیت شرکتی روابط میان مجموعه ای از افراد و نهادها را مورد هدف قرار می دهد که در جهت گیری و اثربخشی سازمان ها تأثیر بسزایی دارد. این نهادها مجموعه سهامداران، هیأت مدیره‌ها، مدیریت، کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان مالی و نهادهای قانونی و دولتی را شامل می‌شود.

مدیر امور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: حاکمیت شرکتی اصولی تلقی می‌شود که در کشورهای مختلف به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی، با یکدیگر تا حد زیادی متفاوت است و مفاهیم مضیق و موسعی از آن ارائه می­شود، اما اثربخشی شرکت‌ها و رونق بازارهای مالی و پولی کشورها و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشورها به کیفیت رعایت این اصول بستگی دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر