کد خبر: 75540 A

معاملات هبه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن به واگذاری مالکیت اوراق به دیگری،به طور رایگان و با رعایت مقررات بانک مسکن از طریق ثبت در سامانه معاملات شرکت فرابورس ایران گفته می شود.

رئیس اداره عملیات بازار فرابورس شرایط واگذاری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در قالب معاملات هبه را در بازار ابزار های نوین مالی تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، بهنام محسنی گفت: در پی مقررات اعلام شده از سوی  بانک مسکن،واگذاری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در قالب معاملات هبه در صورت انجام نقل و انتقال فی مابین بستگان نزدیک اعم از پدر،مادر،همسر،فرزند،خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه، خیرین و یا واگذاری اوراق از سوی شرکت ها به کارکنان خود، پس از اخذ تاییدیه از بانک مسکن از طریق انجام معامله در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس امکان پذیر است.

وی افزود: پیش از این هم از مهر ماه سال 89، امکان معاملات اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس مهیا شده بود؛بدین ترتیب در هر ماه طبق فایل ارسال شده از سوی بانک مسکن،لیست دارندگان امتیاز اوراق در سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سپرده شده و نماد آن در سامانه معاملاتی فرابورس قابل معامله است.

محسنی خاطر نشان کرد: واگذاری این اوراق در قالب معاملات هبه،پس از تایید بانک مسکن،با قیمت 10ریال و از طریق تمام شعب بانک مسکن و کارگزاری بانک مسکن در سراسر کشور انجام می شود.

معاملات هبه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن به واگذاری مالکیت اوراق به دیگری،به طور رایگان و با رعایت مقررات بانک مسکن از طریق ثبت در سامانه معاملات شرکت فرابورس ایران گفته می شود.

فرابورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر