کد خبر: 80569 A

این بلوک به صورت یکجا و نقد یا نقد و اقساط و با شرایط ۲۰درصد نقد مابقی اقساط ۶ ساله با نرخ ۱۵درصد عرضه می‌شود و مهلت پرداخت حصه نقدی و ارایه فرم خارج از پایاپای حداکثر ۲۰روز کاری سازمان خصوصی سازی از تاریخ انجام معامله تعیین شده است.

سازمان خصوصی سازی ۱۰۰درصد از سهام شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی را به قیمت پایه هر سهم چهار میلیون و ۹هزارو ۹۷۷ ریال، یک‌شنبه ۲ تیر در بازار سوم فرابورس عرضه می‌کند.

به گزارش ایلنا، سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی قصد دارد، یک میلیون و ۱۲۲هزار و ۳۶۷ سهم معادل ۱۰۰درصد از سهام شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی که از این تعداد ۵۶ هزار و ۱۱۸سهم ترجیحی است به قیمت پایه هر سهم چهار میلیون و ۹هزارو ۹۷۷ ریال، یک شنبه ۲ تیر در بازار سوم به فروش برساند.

این بلوک به صورت یکجا و نقد یا نقد و اقساط و با شرایط ۲۰درصد نقد مابقی اقساط ۶ ساله با نرخ ۱۵درصد عرضه می‌شود و مهلت پرداخت حصه نقدی و ارایه فرم خارج از پایاپای حداکثر ۲۰روز کاری سازمان خصوصی سازی از تاریخ انجام معامله تعیین شده است.

طبق این گزارش، شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی، ۱. ۱هزار میلیارد ریال سرمایه دارد و در زمینه تولید، تهیه، تدارک، توزیع و خرید و فروش انواع بذر و نهال اصلاح شده، مواد و سموم دفع آفات نباتی، بیماری‌های گیاهی و کودهای شیمیایی فعالیت می‌کند.

خصوصی سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر