کد خبر: 85018 A

سازمان خصوصی‌سازی، سهام 16 شرکت دولتی را در نخستین ماه تابستان 92، روانه میز فروش می‌کند.

سازمان خصوصی‌سازی، سهام ۱۶ شرکت دولتی را در نخستین ماه تابستان ۹۲، روانه میز فروش می‌کند.

به گزارش ایلنا، ۲۵۷ میلیون و ۴۰ هزار سهم شرکت فرش ایران معادل ۱۰۰ درصد سهام به ارزش کل پایه یک هزار و ۴۱۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال، ۸ میلیون و ۳ هزار و ۳۸۰ سهم شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی معادل ۱۰۰ درصد سهام به ارزش کل پایه یک هزار و ۹۷۳ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال، ۶۴ هزار و ۷۸۶ سهم شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر معادل ۵۳. ۹۴ درصد سهام به ارزش کل پایه ۵۷۱ میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریال و ۹۰ میلیون سهم شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش شامل ۱۰۰ درصد سهام به ارزش کل پایه ۶۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال در تیرماه سالجاری از طریق فرابورس واگذار می‌شود.

همچنین ۳۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار سهم شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس معادل ۸۷. ۰۸ درصد سهام به ارزش کل پایه ۴۴۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال در بورس و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم پتروشیمی هگمتانه معادل ۳۲ درصد سهام به ارزش کل پایه ۹۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال، ۶ میلیارد و ۲۲۹ میلیون و ۶۱۶ هزار سهم ۸ شرکت ایران ایرتور معادل ۶. ۳۴ درصد سهام به ارزش کل پایه ۴۴۱ هزار و ۵۵۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال و ۲۱۹ میلیون و ۶۲۸ هزار سهم شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران معادل ۹۳. ۶ درصد سهام به ارزش کل پایه ۱۸۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال در تیرماه سالجاری در فرابورس فروخته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح به ارزش کل پایه ۱۱ هزار و ۶۳۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال، ۴۰ درصد سهام مدیریت تولید برق شهید مفتح به ارزش کل پایه ۱۳ میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریال، ۱۰۰ ارزش نیروگاه صوفیان به ارزش کل پایه یک هزار و ۳۸ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان به ارزش کل پایه ۸ هزار و ۸۰ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال و ۴۰ درصد سهام مدیریت تولید نیروی برق زنجان به ارزش کل پایه ۱۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال در مدت زمان یاد شده از طریق مزایده عرضه می‌شود.

همچنین ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم شرکت گسترش صنایع بلوچ معادل ۱۰۰ درصد سهام به ارزش کل پایه ۵۴۳ میلیارد و ۸۸۸ میلیون ریال، ۴۹۰ سهم شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز معادل ۴۹ درصد سهام به ارزش کل پایه ۱۵ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال و ۶۲۰ سهم شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران معادل ۱۰۰ درصد سهام به ارزش کل پایه ۳۵۶ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال هم در ماه جاری روانه میز فرابورس می‌شود.

بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر