کد خبر: 883 A

مؤمنی در گفت‌وگو با ایلنا:

تا زمانی كه ۸۰ درصد اقتصاد کشور تحت کنترل دولت قرار دارد راه نجات اقتصاد ناممکن است/ اجرای هدفمندی در ذات خودش مشکلات فراوانی دارد و یکی از آن‌ها، این است که تعادل بازار پول متناسب با شوک وارده از بین رفته است.

فرشاد مومنی  با بیان اینکه وقتی ۸۰ درصد اقتصاد کشور تحت کنترل دولت قرار دارد نمی‌توان به نجات اقتصاد کشور امید داشت، گفت: هر چه دولت از سیاست‌های ثبات‌زا دوری و تعلل كند هزینه‌های تحمیل شده به نظام اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت.

یك کار‌شناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ گونه انضباط مالی و تمکین دولت نسبت به علم قانون و برنامه وجود ندارد، اظهار داشت: وقتی بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور تحت کنترل دولت قرار دارد راه نجات اقتصاد کشور ناممکن است.

به گفته این استاد دانشگاه و تئوریسین اقتصادی، اجرای هدفمندی از سوی دولت به شكل فعلی یکی از هنجارشکنی‌هایی بود که از سوی برنامه ریزان اقتصادی صورت گرفت.

مومنی تاکید کرد: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که در اصل‌‌ همان شوک درمانی باید نامگذاری شود در ذات خودش مشکلات فراوانی دارد و یکی از آن‌ها از بین رفتن تعادل بازار پول متناسب با شوک وارده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: این عامل منجر به رونق بی‌سابقه بحران نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی شده كه بسیار تکان دهنده است؛ به گونه‌ای که برنامه ریزان اقتصادی کشور به صراحت به این موضوع نیز اشاره کرده بودند.

شوک درمانی اقتصاد دولتی عدم تمکین دولت به قوانین بحران حاد نقدینگی در بنگاه های تولیدی عدم تعادل بازار پولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر