کد خبر: 99499 A

در میان صنایع بورسی، 20 شرکت حاضر در گروه فلزات اساسی، 66 هزار و 27 میلیارد ریال درآمد واقعی کسب کردند که با تقسیم سودی 78 درصدی، 51 هزار و 392 میلیارد ریال سود به حساب سهامداران خود واریز کردند.

شرکت‌های بورسی در مجامعی که تاکنون در سال 92 برگزار کرده‌اند، بیش از 170 هزار میلیارد ریال درآمد واقعی خود را میان سهامداران تقسیم کردند.

به گزارش ایلنا، آمارها نشان می دهد سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه سال 91 مبلغ 128 هزار و 111 میلیارد ریال بود که این رقم با رشدی 33 درصدی در امسال به رقم 170 هزار و 895 میلیارد ریال رسید.

این در حالی است که 312 شرکت بورسی در پایان سال 91 مبلغ 169 هزار و 733 میلیارد ریال درآمد واقعی خود را میان سهامداران خود تقسیم کرده بودند که این رقم نیز در نیمه مردادماه امسال ارتقا یافت.

بر اساس این گزارش، 213 شرکت بورسی در مجامعی که تا نیمه مردادماه امسال برگزار کردند در برابر تحقق درآمد بیش از 219 هزار و 567 میلیارد ریال، بالغ بر 170 هزار و 895 میلیارد ریال را در مجامع خود تقسیم کردند که این رقم عددی معادل 75 درصد از کل درآمد واقعی این شرکت‌هاست.

بر اساس این گزارش در میان صنایع بورسی، 20 شرکت حاضر در گروه فلزات اساسی، 66 هزار و 27 میلیارد ریال درآمد واقعی کسب کردند که با تقسیم سودی 78 درصدی، 51 هزار و 392 میلیارد ریال سود به حساب سهامداران خود واریز کردند.

مخابرات با 19 هزار و 496 میلیارد ریال، بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 19 هزار و 451 میلیارد ریال، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با 7 هزار و 500 میلیارد ریال، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با 4 هزار و 479 میلیارد ریال، مواد و محصولات دارویی با 4 هزار و 423 میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با 3 هزار و 479 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری‌ها با یک هزار و 922 میلیارد ریال در مکان‌های سوم تا دهم بیشترین تقسیم سود صنایع بورسی ایستاده‌اند.

بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر