کد خبر: 103338 A

فعال صنفی کارگران میادین میوه و تره بار:

چکیده:‌ «کارگران باربر میادین میوه ‌و تره‌بار در استخدام غرفه‌ داران هستند و استخدام، اخراج و دستمزد این کارگران به اراده کارفرما بستگی دارد./ انجمن صنفی کارگران میادین میوه و تره بار لارستان ۱۰۰ کارگر این صنف را برای بیمه شدن به تامین اجتماعی معرفی کرده است اما سازمان برای بیمهٔ این کارگران اقدامی انجام نمی‌دهد.»

دبیر انجمن صنفی کارگران میادین میوه و تره بار لارستان از بیمه نشدن بیش از ۱۰۰ کارگر میادین میوه و تره بار این شهرستان توسط تامین اجتماعی خبر داد.

«رسول سعیدی‌نژاد» در این باره به ایلنا گفت: انجمن صنفی کارگران میادین میوه و تره بار لارستان بیش از ۱۰۰ کارگر این صنف را برای بیمه شدن به تامین اجتماعی معرفی کرده است اما تامین اجتماعی برای بیمهٔ این کارگران اقدامی انجام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه‌ای که از ۵ سال پیش اساس بیمه کارگران باربر میادین میوه و تره ‌بار قرار گرفته است، کارگران باربر با کمک مالی دولت بیمه می‌شوند.

«بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، کارگران باربر می‌توانند با معرفی مراجع ذیصلاح از جمله شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در میادین میوه و تره بار، بازار و...، به صورت گروهی یا انفرادی براساس قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با بهره‌مندی از یارانه دولت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.
مطابق این بخشنامه، کل حق بیمه کارگران باربر ۲۷ درصد از حداقل حقوق ماهیانه است که پرداخت ۲۰ درصد بر عهده دولت است و ۷ درصد مابقی را کارگر باربر باید پرداخت کند.»

به گفتهٔ آقای سعیدی‌نژاد، کارگران باربر میادین میوه ‌و تره‌بار در استخدام غرفه‌ داران هستند و استخدام، اخراج و دستمزد این کارگران به اراده کارفرما بستگی دارد.

دبیر انجمن صنفی کارگران میادین میوه و تره بار لارستان در پایان تصریح کرد: بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با واگذاری وظیفه پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان به دولت بار مالی بیمه را از دوش کارفرمایان برداشته اما این موضوع، سایر حقوق کارگران باربر از جمله بیمه بیکاری، طبقه بندی مشاغل و... را تحت الشعاع قرار داده است.

تامین اجتماعی کارگران میادین میوه و تره بار کارگران فارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر