کد خبر: 104148 A

دبیرخانه کارگر شهرستان ری؛

چکیده: «جامعه کارگری کشور مطالبات فراوانی از دولت یازدهم دارد که برای پی‌گیری و تحقق این خواسته‌ها، ابتدا باید متشکل شوند و سپس از نهادهای صنفی خود بخواهند با اولویت‌بندی، این مطالبات را به وزیر مربوطه‌شان در دولت انتقال دهند.»

دبیر خانه کارگر شهرستان ری، بهبود فضای کسب و کار را نیازمند همکاری و ارتباط بین دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری دانست و بر لزوم ارتباط بین تشکلات کارگری تاکید کرد.

«علی ترکاشوند» در این باره به ایلنا گفت: لازمه تقویت چرخه کار، همکاری دولت با تشکلهای کارگری و کارفرمایی است و تنها در صورت برقراری ارتباط بین شرکای اجتماعی زمینه توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.

او با بیان اینکه برای رفع مشکلات جامعه کارگری باید تمامی تشکلهای صنفی و کارگری هماهنگ عمل کنند، افزود: در دولت‌های گذشته رجوع به آرای تشکل‌های کارگری در اولویت قرار نداشت، به همین جهت کارگران پس از انتخاب روحانی، از دولت یازدهم انتظار دارند ضمن بها دادن به تشکلات کارگری، زمینه مشارکت آنان را در تصمیمات مربوط  به کارگاه فراهم کند.

ترکاشوند با بیان اینکه پی‌گیری مطالبات جامعه کارگری از دولت بدون تشکل‌یابی ممکن نیست، افزود: جامعه کارگری کشور مطالبات فراوانی از دولت یازدهم دارد که برای پی‌گیری و تحقق این خواسته‌ها، ابتدا باید متشکل شوند و سپس از نهادهای صنفی خود بخواهند با اولویت‌بندی، این مطالبات را به وزیر مربوطه‌شان در دولت انتقال دهند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر