کد خبر: 12300 A

یك فعال كارگری در خراسان شمالی:

اجرای این طرح نیز با هدف اشتغال زایی دنبال شد اما بسیاری از کارگران با اجرای ماده ماده ۱۹۱ قانون كار از کارگا‌ها اخراج شده و علنا این طرح شکست خورد.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی معتقداست اجرای طرح استاد شاگردی دست کارفرمایان را برای بیمه نکردن کارگران و عدم پرداحت حقوق قانونی آنان باز می‌گذارد.
فرهاد هدایتی با انتقاد از طرح استاد شاگردی، به ایلنا گفت: این طرح با تبدیل كارگر به كارآموز، حق درخواست قرارداد كار و حقوقی همچون بیمه و دستمزد كامل قانونی را از آنان می‌گیرد و كارفرمایان در صورت اجرای این طرح می‌توانند با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی كارگران با بهره‌گیری از كارگران باتجربه، حقوق كارآموزان را به آنان پرداخت كنند.
او افزود: قانون کار کشور  تمام جوانب را هم برای کارفرما و هم کارگر در نظر گرفته و سنجیده است و کسانی که مدعی دفاع از کار و حقوق کارگران هستند نباید اجرای چنین طرح‌هایی را دنبال کنند.
این فعال کارگری با اشاره به آیین نامه معافیت کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار (موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار) تصریح کرد: اجرای این طرح نیز با هدف اشتغال زایی دنبال شد اما بسیاری از کارگران با اجرای ماده ماده ۱۹۱ قانون كار از کارگا‌ها اخراج شده و علنا این طرح شکست خورد.
به گفته هدایتی اجرای طرح استاد شاگردی فقط با هدف اینکه قانون کار در کارگا‌ها نادیده گرفته شود و دست کارفرمایان برای اخراج کارگرانی که نه حقوق، نه بیمه و نه قانون از آنان حمایت می‌کند باز است و با این حال امکان اینکه امنیت شغلی این کارگر بعد از دوره شاگردی حفظ نشود نیز بسیار زیاد است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر