کد خبر: 220 A

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار این استان:

این مقام كارگری در مازندران با اشاره به افزایش تعداد کارگران قرارداد موقت در بنگاه‌های تولیدی‌ای که فعالیت مستمر انجام می‌دهند، خواستار انعقاد قراردادهای رسمی و دائمی کار با این کارگران شد.

ایلنا: رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران اعلام كرد: بیش از ۸۰ درصد کل قرارداد‌های کارگران و کارفرمایان در مازندران سفید امضا منعقد می‌شود و در شرایط کنونی فقدان امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است.

میرعلی شیر افکن با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کل بنگاه‌های کشور خرد و کوچک هستند، به خبرنگار ایلنا در ساری گفت: گسترش قراردادهای سفید امضا در این بنگاه‌های اقتصادی نشان از بی‌اعتبار شدن قراردادهای کاری و فقدان امنیت شغلی کارگران دارد.

این مقام كارگری در مازندران با اشاره به افزایش تعداد کارگران قرارداد موقت در بنگاه‌های تولیدی‌ای که فعالیت مستمر انجام می‌دهند، خواستار انعقاد قراردادهای رسمی و دائمی کار با این کارگران شد و خاطرنشان ساخت: با انعقاد قراردادهای رسمی کار، کارگران از امنیت شغلی بیشتری برخوردار می‌شوند.

او با بیان این مطلب که کارگران پیمانی از امنیت شغلی پایداری برخوردار نیستند، ادامه داد: دولت باید از موضع کارگران مسئله امنیت شغلی را مورد توجه قرار دهد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر