کد خبر: 40301 A

رئیس انجمن صنفی کارگری نانوایی‌های استان اصفهان:

برای حرفه‌ای مانند خمیر گیری استدلال می‌کنند چون با آتش سر و کار ندارد پس کار سخت و زیان آوری نیست در حالی که بسیاری از خمیر گیر‌ان نانوایی‌ها به دلیل ارتباط مستمر با غبار آرد دچار بیماری‌های آسمی می‌شوند.

رئیس انجمن صنفی کارگری نانوایی‌های استان اصفهان از اینکه کارگران خمیرگیر نانوایی‌ها تحت شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور قرار نمی‌گیرند انتقاد کرد.

علی یزدانی در این باره به ایلنا گفت: مشکل اصلی صنف خباز‌ها این است که برخی از حرفه‌های این صنف تحت شمول قانون مشاغل سخت و زیان آورقرار نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: در صنف خبازی، ۴ الی ۵ حرفه مثل شاطر یا خمیرگیر وجود دارد و شاغلینی که در برخی از این حرفه‌ها فعالیت می‌کنند تحت شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور قرار نمی‌گیرند. برای مثال خمیرگیران نانوایی‌ها از شمول این قانون خارجند.

رئیس انجمن صنفی کارگری نانوایی‌های استان اصفهان در پایان اظهار داشت: برای حرفه‌ای مانند خمیر گیری استدلال می‌کنند چون با آتش سر و کار ندارد پس کار سخت و زیان آوری نیست در حالی که بسیاری از خمیر گیر‌ان نانوایی‌ها به دلیل ارتباط مستمر با غبار آرد دچار بیماری‌های آسمی می‌شوند.

کارگران نانوایی ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر