کد خبر: 63331 A

عضو کارفرمایی شورای عالی کار:

«نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار درخواست گروه کارگری به منظور تشکیل جلسهٔ ویژهٔ شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را اقدامی تبلیغاتی و برای حفظ وجهه در میان کارگران عنوان كرد.»

عضو کارفرمایی شورای عالی کار ضمن انتقاد از عملکرد گروه کارگری شورای مذکور در جلسات اسفند ماه سال گذشتهٔ این شورا بر ایستادگی نمایندگان كارفرمایی در مقابل طرح افزایش حق مسکن کارگران تاکید کرد.

«محمود نجفی سهی» با اشاره به درخواست گروه کارگری این شورا به منظور تشکیل جلسهٔ ویژهٔ شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران، به ایلنا گفت: گروه کارگری در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۹۲ بی‌‌‌نهایت بد عمل کرد و نمایندگان کارفرمایی مطمئنا با تمام توان در برابر طرح پیشنهادی افزایش حق مسکن خواهند ایستاد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که یکی از مقامات عالی کارگری در روز گذشته مدعی شده بود تصمیم برای افزایش حق مسکن در جلسه اسفندماه سال گذشتهٔ شورای عالی کار اتخاذ شده است و ارتباطی با واكنش هماهنگ جامعه كارگری به رقم مصوب دستمزد ندارد.

نجفی سهی، عضو کارفرمایی شورای عالی کار منكر چنین توافقی با نمایندگان كارگری شورای تعیین مزد (عالی كار) شد و اظهار داشت: من در جلسات اسفند ماه سال گذشتهٔ شورای عالی کار پیشنهاد دادم تا به ازای کاهش یکی دو درصدی میزان افزایش حداقل مزد ۹۲، سایر مزایا از جمله حق مسکن افزایش پیدا کند كه این پیشنهاد از سوی گروه كارگری مورد پذیرش قرار نگرفت.

وی در پایان درخواست گروه کارگری به منظور تشکیل جلسهٔ ویژهٔ شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را اقدامی تبلیغاتی و برای حفظ وجهه در میان کارگران عنوان كرد.

گفتنی است پس از نخستین اعتراض هماهنگ کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به رقم تعیین شده برای دستمزد در طی سال‌های گذشته، اعضای کارگری شورای عالی کار با گذشت کمتر از یک ماه از تصویب مزد سال جاری، با ارسال نامه‌ای به «اسدالله عباسی» سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسهٔ ویژه شورای عالی کار برای بازنگری و افزایش «حق مسکن و خوار و بار» کارگران در مصوبه مزدی سال جاری شده‌اند.

واکنش به دستمزد 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر