کد خبر: 67804 A

خلاصه:‌ «ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر به مناسبت ششمین روز این هفته، روز پیشکسوت، بیانیه صادر کرده است.»

ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر به مناسبت ششمین روز این هفته، روز پیشکسوت، بیانیه‌ای صادر کرده است.

به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

انسان‌های آینده و امروز نیز همین گونه‌اند آنچه انسان‌های دیروز وامروز و فردا را یعنی نسل‌های مختلف را به هم پیوند می‌زند. رهایی از گسیختگی‌هایی است که بر اثر بدعت‌ها، کج فهمی‌ها و تعصبات بوجود آمده است این کج فهمی‌ها به دنبال بریدگی از دیروز و آینده است.

انسان امروز بدون پشتوانه دیروز یعنی عقل و خرد و تجربه حسابگری‌های سودمندانه گذشتگان، برزخی است که میان دو دنیای پسین و پیشین خود دست و پا می‌زند.

دیده‌ایم انسان‌ها، گروه‌ها، تشکل‌ها، احزاب و دولت‌هایی که به خیال خام خود عقلانیت مکتسبه را عین عقلانیت کل محسوب نموده و شد آنچه که نباید می‌شد، دیدیم کسانی که فراموششان شد بنای امروز حاصل دسترنج عقل و احساس و شعور و نظم مردان و زنان دیروزی است که آن‌ها هم در گستره زمانی خویش، مجاهدانه به آبادانی و صلاح و خیر و پیشرفت می‌اندیشیدند. آنهایی جنگیدند و مبارزه کردند تا هم دنیا را آباد نمایند و هم عقبی را امروز سخن از حماسه است خالق حماسه‌های بزرگ امروز کنج خلوت گزیده‌اند. فراموش نکنیم آنان راه نرفته ما را پیروزمندانه رفته‌اند. پاسداشت حرمتشان یاریگرمان خواهد بود در خلق دنیای آینده.

اگر امروز زمان امروزیست که به آن می‌بالیم حاصل تلاش آنان است و اگر امروزمان با کاستی‌هایی روبرو است حاصل بدفهمی‌های ماست و عمل نادرستمان.

پس به این اشارت کوتاه، بر خورد فرض می‌دانیم که پاس بداریم همت، تلاش، مجاهدت، ‌صبر و جسارت آنانی را که دیروزمان را پرافتخار ساختند و در این میان ما که از جنس کارگریم و در ایامی که منتسب به این قشر عظیم و بزرگوار است پاس خواهیم داشت کارگرانی را که اینگونه بوده‌اند.

این سخن نه از آنروست که کارگران امروز اینگونه نیستند بلکه از آن آنروست که فراموشمان نشود اگر می‌گوییم بازنشستگان، اگر می‌گوییم مستمری بگیران و اگر می‌گوییم پیشکسوتان، برآنیم تا نفسهای این عزیزان جانمان را تازه نگاه دارد و تجربیات و سخنان گهر بارشان چراغ همیشه روشن را‌‌ همان باشد.

هفته کارگر 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر