کد خبر: 69251 A

یك فعال كارگری پتروشیمی بندر امام خبر داد:

خلاصه: «آب و هوای بسیار بد منطقه ویژهٔ اقتصادی ماهشهر و فضای آلوده‌ای که در مجتمع‌های پتروشیمی این منطقه وجود دارد بایستی در مزد کارگران محاسبه شود.»

عضو هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از میزان دستمزد کارگران منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی ماهشهر انتقاد کرد و آن را «ناچیز» خواند.

«علی‌رضا ملکوتی» در این باره به ایلنا گفت: دستمزد ۷۰۰ هزار تومانی کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با تورم افسارگسیخته‌ای که دامن گیر کشور شده و قامت جامعه کارگری را خم کرده است، هیچ گونه نسبتی ندارد.

وی افزود: این در حالی است که آب و هوای بسیار بد منطقه ویژهٔ اقتصادی ماهشهر و فضای آلوده‌ای که در مجتمع‌های پتروشیمی این منطقه وجود دارد بایستی در مزد کارگران محاسبه شود.

این فعال کارگری از تفاوت شرح کار كه مجتمع‌های پتروشیمی مختلف بندر امام وجود دارد انتقاد کرد.

ملکوتی در پایان تصریح کرد: میان کارگران مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام در پرداخت پاداش و مزایایی همچون بدی آب و هوا، تفاوت وجود دارد. دامنهٔ این تبعیض بعضا به كارگران یک کارخانه ی خاص نیز می‌رسد.

پتروشیمی ماهشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر