کد خبر: 74310 A

رئیس انجمن صنفی كارگران نیروگاه حرارتی تبریز:

چكیده: «قرار داد نفرات 29 روزه در انتهای هر ماه خاتمه می یابد و با توجه به حساس بودن شرایط كاری نیروگاه با كمبود نفر در اتاق فرمان رو به رو می شویم.»

رئیس انجمن صنفی كارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به كمیسیون اجتماعی مجلس، از عدم امنیت شغلی كارگرانی كه قراردادهایشان 29 روزه است انتقاد كرد.

به گزارش ایلنا، «محمد رضا نوذری» در این نامه با اشاره به اشتغال 250 كارگر در نیروگاه حرارتی تبریز، نسبت به فقدان امنیت شغلی 150 كارگری كه به صورت شركتی قرارداد 29 روزه بسته اند ابراز نگرانی كرد.

در بخشی از این نامه آمده است كه «قرار داد نفرات 29 روزه در انتهای هر ماه خاتمه می یابد و با توجه به حساس بودن شرایط كاری نیروگاه با كمبود نفر در اتاق فرمان رو به رو می شویم.»

آقای نوذری در بخشی از این نامه به مذاكرات بی سرانجام خود با مدیریت نیروگاه حرارتی تبریز و شركت توانیر در رابطه با الغای قراردادهای 29 روزه اشاره كرده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر