کد خبر: 74599 A

یك فعال كارگری پیشنهاد داد:

چكیده: «شكل های صنفی نباید مانند احزاب سیاسی دست به فعالیت انتخاباتی بزنند اما می توانند مطالبات صنفی خود را در بستر انتخابات مطرح كنند.»

یك فعال كارگری بر لزوم دوری تشكل‌های صنفی كارگری از مسائل سیاسی تاكید كرد و گفت: در انتخابات ریاست جمهوری تشكل‌های كارگری نباید از كاندیدای خاصی حمایت كنند اما می‌توانند از بستر انتخابات برای طرح مطالبات صنفی خود استفاده كنند.

«فرامرز توفیقی» با بیان این مطلب به ایلنا گفت: تشكل های صنفی نباید مانند احزاب سیاسی دست به فعالیت انتخاباتی بزنند اما می توانند مطالبات صنفی خود را در بستر انتخابات مطرح كنند.

وی با تاكید بر اشتباه بودن معرفی كاندیدایی خاص از سوی تشكل های صنفی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بیان كرد: عدم حضور كارگران در فضای انتخاباتی، آنها را مهجور می كند و باعث می شود مطالباتشان در دولت آینده مغفول بماند. اما طرح مطالبات در دوره انتخابات باعث انعكاس گسترده‌ای در جامعه خواهد شد.

این فعال كارگری در پایان، همسان سازی مالیات ها، افزایش حداقل مزد كارگران، تعیین سبد معیشتی متشكل از كالاهای اساسی و تامین امنیت شغلی را بخشی از مطالبات صنفی جامعه كارگری خواند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر