کد خبر: 74622 A

با پایان مهلت تعیین شده رخ داد:

چكیده: «عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد كارگران شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با وجود پایان مهلت قانونی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به این شركت خبر داد.»

یك عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد كارگران شركت كشتیرانی با وجود پایان مهلت قانونی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به این شركت خبر داد.  

به گزارش ایلنا، مدیر كل روابط كار و جبران خدمت پیش تر با ارسال نامه ای به آقای « نقوی»، معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام كرده بود در صورت عدم اقدام موثر این شركت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اقدامات لازم را بر اساس ماده 50 قانون كار به عمل می آورد.

«اسماعیل ظریفی ازاد» در این نامه آخرین مهلت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد كارگران شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را پایان اردیبهشت ماه اعلام كرده است.

وی پیش تر در نامه ای مورخ 24 فروردین ماه سال جاری، آخرین مهلت قانونی برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد كارگران شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را 10 اردیبهشت ماه اعلام كرده بود كه بعد تر به دلیل اوضاع و شرایط اقتصادی و تحریم های موجود، این مهلت تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

گفتنی است کارگران شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران مدتهاست خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. این شرکت مطابق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال 78 به بخش غیر دولتی واگذار و تا کنون طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار در مورد آن اجرا نشده است.

کارگران دریایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر