کد خبر: 75884 A

رئیس اتحادیه كارگران قراردادی خواستار شد:

چكیده: «بیات با تحقیر آمیز خواندن حق مسكن 10 هزار تومانی كه هم اكنون در فیش حقوقی كارگران درج می شود به عدم افزایش 8 ساله‌ی حق مسكن كارگران اشاره كرد.»

رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی ایران با اشاره به برگزاری جلسه ی ویژه ی شورای عالی كار به منظور افزایش حق مسكن و حق خوار و بار در روز سه شنبه هفتم خرداد ماه، بر لزوم افزایش «آبرومند» حق مسكن به گونه ای كه حداقل «50 درصد» از هزینه ی مسكن كارگران را پوشش دهد تاكید كرد.

«فتح الله بیات» در این باره به ایلنا گفت: افزایش حق مسكن كارگران تا 400 الی 500 هزار تومان نیز منطقی است. البته ما توقع نداریم حق مسكن تا این میزان افزایش پیدا كند اما بعد از مدتها پیگیری از سوی جامعه ی كارگری، انتظار می رود رقم اعلام شده به گونه ای باشد كه باعث بی آبرویی شورای عالی كار نشود.

وی در ادامه با تحقیر آمیز خواندن حق مسكن 10 هزار تومانی كه هم اكنون در فیش حقوقی كارگران درج می شود به عدم افزایش 8 ساله‌ی حق مسكن كارگران اشاره كرد.

جلسه‌ی هفت خرداد شورای عالی كار در حالی تشكیل می شود كه «اسدالله عباسی» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در هفته كارگر، وعده‌ی برگزاری این جلسه را تا پایان اردیبهشت ماه داده بود.

ظاهرا تشكیل جلسه ی ویژه شورای عالی كار، واكنشی به اعتراضات هماهنگ و گسترده ی كارگران و تشكل های مستقل و رسمی است كه از آن با نام « نهضت شكایت از مزد ناعادلانه » یاد می شود.

گقتنی است پس از اعلام مزد سال 92 از سوی شورای عالی كار، بیش از 6 تشكل كارگری ضمن دعوت كارگران به شكایت از مزد در دیوان عدالت اداری، از اقدام خود در این راستا خبر دادند.

تشکیل جلسه ویژه مزد 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر