کد خبر: 80320 A

رئیس انجمن صنفی کوره پزخانه‌های شمس آباد:

چكیده: «شهرداری مدعی است برای تعمیرات اتاق‌های محل سکونت کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد باید مجوز گرفته شود و زمانی که کوره داران برای اخذ مجوز اقدام می‌کنند نسبت به پایان کار اتاق‌های ساخته شده و ساخت و ساز‌های غیر قانونی ایراد گرفته می‌شود.»

رئیس انجمن صنفی کوره پزخانه‌های شمس آباد از ممانعت شهرداری برای تعمیرات اتاق‌های محل سکونت کارگران کوره پزخانه‌های این منطقه انتقاد کرد.

«علیرضا رمضان‌پور» در این باره به ایلنا گفت: شهرداری مدعی است برای تعمیرات اتاق‌های محل سکونت کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد باید مجوز گرفته شود و زمانی که کوره داران برای اخذ مجوز اقدام می‌کنند نسبت به پایان کار اتاق‌های ساخته شده و ساخت و ساز‌های غیر قانونی ایراد گرفته می‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت بهداشت کوره پزخانه‌های شمس آباد افزود: ۲۵ خانوار در هر کارخانه زندگی می‌کنند که برای هر ۵ خانوار یک سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد.

به گفتهٔ این فعال صنفی، هیچگونه نظارت و محدودیتی برای کار کردن کودکان کارگران در کوره پزخانه‌های شمس آباد وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی کوره پزخانه‌های شمس آباد در پایان به موارد متعددی از کار مشهود کودکان ۱۱ ساله در کوره پزخانه‌های شمس آباد اشاره کرد كه از چشم بازرسان كار به دور است.

کارگران کوره پزخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر