کد خبر: 82441 A

در اجلسه امروز انجام شد:

چکیده: «در اجرای آیین نامه موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کمیته‌های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تشکیل می‌شود.»

یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی صبح امروز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اصابتی در این جلسه با ارائه گزارشی در رابطه باعملکرد کمیته‌های استانی در سال ۹۱، اظهار کرد: در اجرای ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی از سال ۸۱ لغایت ۹۱ در ۱۰ هزار و ۲۳۸ جلسه کمیته استانی ۵۷۱ هزار و ۵۷۷ درخواست به صورت فردی و ۶۸ هزار و ۸۸۹ درخواست مشاغل به صورت گروهی مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب از این تعداد ۴۱۴ هزار و ۴۶۱ درخواست انفرادی و ۴۴ هزار و ۱۴۵ درخواست گروهی مورد تایید قرار گرفته است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از این تعداد ۲۷۰ هزار یعنی حدود ۶۰ درصد از متقاضیان تایید شده منجر به صدور احکام بازنشستگی از سوی تامین اجتماعی شده است.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی در ادامه این جلسه به بررسی گزارش عملکرد به تفکیک کمیته‌های استانی مقایسه سالهای ۹۰ -۹۱ پرداخت و گفت: در اجرای آیین نامه موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کمیته‌های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تشکیل می‌شود که برابر آمار در ۲۸۹۱ جلسه تشکیل شده (از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۱) از ۲۰۴ هزار و ۷۹۷ تقاضای فردی بررسی شده در کمیته‌های استانی پرونده حدود ۸۰ درصد کل متقاضیان مورد تایید قرار گرفته است و از کل پرونده‌های ارسالی به سازمان تامین اجتماعی تعداد ۶۷ هزار و ۳۷۵ مورد یعنی ۳۶ درصد منجر به صدور حکم بازنشستگی شده است.

اصابتی در ادامه موضوع کمیته‌های تجدید نظر استانی را مرود بررسی قرار داد و تاکید کرد: از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۱ از ۲۰۴ هزار و ۷۹۷ تقاضای فردی بررسی شده در کمیته‌های استانی حدود ۸ درصد یعنی ۱۶ هزار و ۸۸۰ منجر به اعتراض شده و از این تعداد حدود ۴۰ درصد مجددا مورد تایید قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان کرد: از ۱۱ هزار و ۷ مورد درخواست گروهی بررسی شده نیز حدود ۱۰ درصد یعنی ۱۳۰۹ مورد منجر به اعتراض شده و از این تعداد حدود ۳۰ درصد مجددا مورد تایید قرار گرفته است.

مدیرکل بازرسی کار خاطرنشان کرد: آنچه که از آمار ارائه شده مفهوم شده نزدیک بودن اعتراض به آرا کمیته‌های بدوی استانی در تقاضاهای فردی و گروهی است که حدود ۹ درصد در مجموع است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقایسه عملکرد کمیته‌های استانی در سالهای ۹۰ – ۹۱ نشان می‌دهد، تعداد جلسات کمیته‌های بدوی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۵۰ درصد رشد داشته و این در حالیست که درخواست‌های بررسی شده در این کمیته‌ها رشد ۱۵۰ درصدی داشته و علی رغم عدم پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته‌های استانی نشان دهنده افزایش عملکرد کمیته‌های مذکور در بررسی می‌باشد.

لازم به ذکر است: در این جلسه همچنین موارد مختلف در خصوص کارهای سخت و زیان آور، طرح نتایج مربوط به استعلام صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی در خصوص پیمانکاران و کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی به پرداخت ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در کارهای سخت و زیان آور و طرح نتایج مربوط به استعلام صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست متقاضیانی که در زمان ارائه درخواست از شمولیت قانون کار خارج شده‌اند، و.... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر