کد خبر: 82601 A

رئیس انجمن مربیان آموزشگاه های رانندگی فارس خبر داد:

چكیده: «این فعال صنفی از تهدید به اخراج مربیانی كه برای تشكیل انجمن صنفی در استان خود اقدام می كنند توسط اداره آموزش راهنمایی و رانندگی انتقاد كرده است.»

رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاه های رانندگی استان فارس از عدم وجود امنیت شغلی در این صنف انتقاد كرد.

«حسن روستا» در این باره به ایلنا گفت: مربیان آموزشگاه های رانندگی در حالی كه خط مقدم فرهنگ ترافیك هستند از امنیت شغلی كافی برخوردار نیستند.

وی با اشاره به عدم حمایت‌های شغلی و اجتماعی از مربیان آموزشگاه‌های رانندگی تصریح كرد: یارانه دولت برای بیمه ی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی در قوانین لحاظ نشده است و در حالی كه این مربیان جزء اصناف كارگری به شمار می آیند كل هزینه‌ی بیمه بر دوش خودشان است.

این فعال صنفی در ادامه از تهدید به اخراج مربیانی كه برای تشكیل انجمن صنفی در استان خود اقدام می كنند توسط اداره آموزش راهنمایی و رانندگی انتقاد كرد.

به گفته ی آقای روستا، تجمعات صنفی مربیان آموزشگاه های رانندگی از سوی نهادهای نظارتی اغتشاش خواند می شود كه تاسف آور است.

رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاه های رانندگی استان فارس در پایان افزود: بیش از 400 مربی در استان فارس از كارت سوخت برخوردار نیستند و بدون سهمیه بندی به آموزش هنرجویان ادامه می دهند و تلاش ما تا به امروز برای رایزنی با ستاد سوخت به منظور حل مشكل مذكور به جایی نرسیده است.

مربیان رانندگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر