کد خبر: 82690 A

یك فعال صنفی در تبریز:

چكیده:‌ «كاركنان مشاغل خدمات عمومی بیمارستان های تبریز از سوی دانشگاه علوم پزشكی این شهر، كارگر به شمار نمی‌آیند و مشمول قانون كار نمی شوند.»

یك فعال صنفی از عدم شمول قانون كار برای كارگران مشاغل خدمات عمومی بیمارستان های تبریز انتقاد كرد.

«علی اكبر پور محمدی» در این باره به ایلنا گفت: كاركنان مشاغل خدمات عمومی بیمارستان های تبریز از سوی دانشگاه علوم پزشكی این شهر، كارگر به شمار نمی آیند و مشمول قانون كار نمی‌شوند.

وی افزود: این كارگران از بیمه‌ی بیكاری و مزایایی كه در قانون كار آمده است برخوردار نیستند.

این فعال صنفی در ادامه از ارتقاء مزدی دیر هنگام كاركنان بیمارستان ها به هنگام ارتقاء مدركش تحصیلی شان انتقاد كرد.

به گفته‌ی آقای پور محمدی، كمیته‌ی طبقه بندی مشاغل برای بررسی ارتقاء مزدی كاركنان بیمارستان‌ها بسیار دیر تشكیل می شود.

کارگران بیمارستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر