کد خبر: 82785 A

یك فعال صنفی خبر داد:

چكیده: «سازمان تامین اجتماعی از به سرانجام رسیدن قانون مشاغل سخت و زیان آور در اداره مولد بخار استان تهران به دلیل بار مالی‌اش جلوگیری می كند و آن را به تعویق می اندازد.»

دبیر انجمن صنفی کارگران تعمیر کار مولد بخار قطار راه آهن شهر تهران و حومه از اجرا نشدن قانون «مشاغل سخت و زیان آور» برای کارگران پیمانکاری اداره مولد بخار استان تهران انتقاد كرد.

«امیر ودود» در این باره به ایلنا گفت: بازرسان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در سال گذشته به منظور بررسی امكان تعلق گیری سختی كار به كارگران اداره مولد بخار استان تهران مراجعه كردند، اما با وجود آنكه نظر بازرسان وزارت كار بر اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در اداره مولد بخار استان تهران بود، پرونده‌ی سختی كار كارگران پیمانكاری شركت رجا همچنان در تعلیق است.

این فعال صنفی در پایان تصریح كرد: سازمان تامین اجتماعی از به سرانجام رسیدن این پرونده به دلیل بار مالی اش جلوگیری می‌كند و آن را به تعویق می‌اندازد.

کارگران راه آهن کارگران رجا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر