کد خبر: 8483 A

یک فعال کارگری در یزد مطرح کرد:

مبنای مصوبات شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران تاکنون با ادعای تورم سال قبل، و یک سال عقب‌تر از تورم سال مزدی کارگران است.

یک فعال کارگری در استان یزد معتقد است بررسی مجدد دستمزد کارگران و ترمیم مستمری بازنشستگان با توجه به تورم موجود امری قانونی است.

علی محمد دهقانی، دبیر خانه كارگر یزد با اشاره به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در سال جاری، وضعیت معیشتی قشرکارگر، بازنشسته و مستمری بگیر را بسیار نامناسب خواند و به ایلنا گفت: دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان در سال جاری با تورم موجود همخوانی ندارد.

رئیس کانون بازنشستگان یزد در این زمینه اضافه کرد: این در حالی است که مبنای مصوبات شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران تاکنون با ادعای تورم سال قبل، و یک سال عقب‌تر از تورم سال مزدی کارگران است.

دهقانی با تشریح مواد ۴۱ و ۱۶۸ قانون کار، بررسی مجدد دستمزد کارگران و ترمیم مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران را قانونی و بسیار ضروری دانست و افزود: امیدواریم با متعادل شدن درآمد و هزینه و همچنین مهار تورم شاهد آرامش در خانواده‌های کارگران باشیم.

این فعال كارگری در خاتمه با اشاره به وضعیت نامناسب حاصل از رکود اقتصادی در صنایع، از دولت خواست كه در ارائه تسهیلات به کارفرمایان و اجرای مصوباتی که به بازنشسته شدن مشمولین کمک می کند سرعت بخشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر