کد خبر: 882 A

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد:

سازمان تامین اجتماعی از تمدید بیمه کارگران ساختمانی که بدور از محل سکونت خود کار می کنند خوداری می‌کند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی از تمدید بیمه کارگران ساختمانی که بدور از محل سکونت خود کار می کنند خوداری می کند.

محمد رضا داوری با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی از تمدید بیمه کارگران ساختمانی که دور از محل سکونت خود کار می کنند خوداری کرده وبیمه آنان را باطل می کند.

او با بیان اینکه امکان انتقال بیمه کارگران ساختمانی هم اکنون امکان پذیر نیست،تصریح کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی وقتی از محل سکونتشان برای کار کردن دور می شوند امکان انتقال بیمه آنان از محل سکونتشان وجود ندارد و این کارگران به جهت بی اطلاعی از شرایط بیمه خود وقتی به تامین اجتماعی جهت تمدید اعتباربیمه مراجعه می‌کنند تامین اجتماعی نه تنها ازتمدید اعتبار خوداری می‌کند بلکه در بعضی موارد بیمه این کارگران را باطل کرده است.

داوری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کسانی که در قالب کارگر ساختمانی از سهمیه بیمه این کارگران سوء استفاده می کنند،گفت: هماهنگی لازم بین انجمن صنفی کارگران ساختمانی وتامین اجتماعی درباره تحقیق هویت تمامی کسانی که متقاضی استفاده از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی هستند وجود ندارد وبعضی از افراد در مشاغل دیگر با سوء استفاده از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی خود را بیمه می کنند.

اوبا تاکید بر حل مشکلات کارگران ساختمانی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی و فنی حرفه ای هیچ گونه توجه ای به نظرات و هماهنگی های انجمن های صنفی ندارند و در این خصوص بسیار ضعیف عمل کرده اند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر