کد خبر: 90145 A

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران:

چكیده:‌ «قرارداد بیمارستان‌های بخش خصوصی با پرستارانشان بین یک تا سه ماه شناور است و کار به جایی رسیده که قرار دادهای یک ساله به ندرت پیدا می‌شود/ قراردادهای کوتاه مدت با پرستاران، امنیت شغلی را از آن‌ها سلب کرده است.»

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری پرستاران تهران معتقد است پرستاران بخش خصوصی از امنیت شغلی برخوردار نیستند.

«مسعود نیازی» در این باره به ایلنا گفت: قرارداد بیمارستان‌های بخش خصوصی با پرستارانشان بین یک تا سه ماه شناور است و کار به جایی رسیده که قرار دادهای یک ساله به ندرت پیدا می‌شود.
وی تصریح کرد: قراردادهای کوتاه مدت با پرستاران، امنیت شغلی را از آن‌ها سلب کرده و باعث شده است نتوانند برنامه ریزی مدونی برای زندگیشان داشته باشند.
این فعال صنفی، پرستاران بخش خصوصی را جزء کارگران کم درآمد به شمار آورد و خواستار توزیع سهام عدالت میان آن‌ها شد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری پرستاران در پایان اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی، وزارت کار و وزارت بهداشت باید با هماهنگی و کمک انجمن‌های صنفی پرستاری نسبت به توزیع سهام عدالت میان پرستاران اقدام کنند.

کارگران پرستار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر