کد خبر: 94432 A

دبیر انجمن صنفی تکنولوژیست‌های رادیولوژی اصفهان:

چكیده:‌ «بخش خصوصی از کارگران تکنولوژیست رادیولوژی كه مشمول قانون كار می شوند با کمترین میزان حقوق بهره کشی می‌کند. حقوق کارگران تازه كار در این صنف با وجود كار تخصصی‌شان و آسیبی كه متحمل می‌شوند، به اندازه پایه دستمزد كارگر ساده است.»

دبیر انجمن صنفی کارگری «تکنولوژیست‌های رادیولوژی» استان اصفهان از عدم رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد این کارگران در مراكز درمانی بخش خصوصی خبر داد.

«خسرو ظفر» با اشاره به ماده ۲۰ قانون «حفاظت در برابر اشعه» به ایلنا گفت: بر اساس این ماده قانونی که در سال ۶۹ به تصویب مجلس رسید کارگرانی که در معرض پرتو‌ها کار می‌کنند می‌توانند تا سقف ۱۰ سال زود‌تر بازنشسته شوند.

گفتنی است بند ۳ این ماده قانونی بر «افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه» تصریح دارد که «حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید، ‌ بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می‌باشد».

دبیر انجمن صنفی کارگری «تکنولوژیست‌های رادیولوژی» استان اصفهان در ادامه افزود: بخش خصوصی از کارگران تکنولوژیست رادیولوژی كه مشمول قانون كار می شوند با کمترین میزان حقوق بهره کشی می‌کند. حقوق کارگران تازه كار در این صنف با وجود كار تخصصی‌شان و آسیبی كه متحمل می‌شوند، به اندازه پایه دستمزد كارگر ساده است. 

به گفتهٔ آقای ظفر، با وجود آنكه تکنولوژیست‌های رادیولوژی بخش دولتی از شرایط به مراتب بهتری برخوردارند، اما میزان دستمزد کارگران تکنولوژیست نسبت به سخت و زیان آوری حرفه‌شان ناچیز است.

این فعال صنفی در پایان اظهار داشت: در حالی که سنگینی کار رادیولوژی بر عهدهٔ تکولوژیست‌هاست و آن‌ها در معرض پرتو «ایکس» قرار دارند حداکثر امتیازات برای رادیولوژیست‌ها که دوره تخصصی پزشکی را گذرانده‌اند لحاظ می‌شود.

لازم به ذکر است تکنولوژیست رادیولوژی شخصی است که مستقیما از بیمار تصویربرداری می‌کند و تصاویر را جهت تشخیص به پزشک می‌فرستد.

کارگران نکنولوژیست رادیولوژی کارگران بخش درمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر