کد خبر: 85121 A

دبیر انجمن صنفی كارگران كوره پزخانه های استان تهران:

چكیده:‌«با توجه به لیست بیمه ی ناقصی كه برای كارگران كوره پزخانه ها گزارش می شود بخش وسیعی از آنان باید 70 الی 80 سال كار كنند تا بازنشسته شوند.»

دبیر انجمن صنفی كارگران كوره پزخانه های استان تهران از رویه کنونی ارائه لیست بیمه کارگران کوره‌پزخانه به سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و خواستار تغییر این شیوه شد.

«علی حسینیان» در این باره به ایلنا گفت: برخی كارفرمایان كوره پزخانه‌ها برای بیمه ی كارگران دائم و فصلی خود  هر ماه تنها برای 10روز كاری حق بیمه پرداخت می کنند.

وی بابیان اینکه در شیوه کنونی ارائه لیست بیمه، سازمان تامین اجتماعی هیچ نظارتی بر صحت گزارش کارفرمایان ندارد، گفت: سیستم فعلی بیمه ی تامین اجتماعی به گونه ای طراحی شده است كه لیست ترك كار كارگران كوره پزخانه ها را بدون هیچگونه نظارتی می پذیرد.

به گفته ی آقای حسینیان، با توجه به لیست بیمه ی ناقصی كه برای كارگران كوره پزخانه ها گزارش می شود بخش وسیعی از آنان  باید 70 الی 80 سال كار كنند تا بازنشسته شوند.

این فعال صنفی با بیان اینکه در حال حاضر بازرسان بیمه بطور منظم از كوره پزخانه های استان تهران بازدید می‌کنند، اظهار داشت: با وجود این شیوه بازرسی تا زمانی كه سیستم بیمه ی تامین اجتماع اصلاح نشود مسئله بیمه کارگران ساختمانی حل نشده باقی خواهد ماند.

کوره پزخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر