کد خبر: 87049 A

كارگران گزارش دادند:

چكیده:‌ «تعدادی از كارگران پیمانی شرکت حمل و نقل ریلی رجاء به ایلنا گزارش داده‌اند مبالغ درج شده در لیست پرداخت حقوق كارگران اداره مولد بخار شهر تهران كه توسط یك شركت پیمانكاری به رجا ارائه می شود با حقوق دریافتی این كارگران همخوانی ندارد.»

تعدادی از كارگران پیمانی شرکت حمل و نقل ریلی رجاء به ایلنا گزارش داده‌اند مبالغ درج شده در لیست پرداخت حقوق كارگران اداره مولد بخار شهر تهران كه توسط یك شركت پیمانكاری به رجا ارائه می شود با حقوق دریافتی این كارگران همخوانی ندارد.

بر اساس پی‌گیری ایلنا، یك فعال صنفی كارگران تعمیرکار مولد بخار قطار راه آهن شهر تهران که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: «در لیست پرداخت حقوق كه توسط یك شركت پیمانكاری به رجا ارائه می شود، برای هر كارگر اداره مولد بخار شهر تهران مبلغ قابل توجهی به عنوان حقوق پرداختی درج شده و این در حالی است كه بعضا دریافتی كارگران نصف این میزان است.»

گفتنی است شركت های پیمانكاری نیروی انسانی برای دور جدید مناقصه اداره مولد بخار شهر تهران آماده می شوند و چنین اقدامی در صورت وقوع در راستای تلاش برای موفقیت در مناقصه ی مذكور ارزیابی می‌شود.

کارگران راه آهن کارگران رجا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر