کد خبر: 1396 A

عبده تبریزی در گفت و گو با ایلنا::

در صورتی که دخالت دولت در این بازار محدود باشد، می‌توان به کارایی اطلاعاتی بورس ارز هم دل‌خوش کرد/ مهمترین نقشی كه می توان برای بورس ارز لحاظ كرد، كمك به افزایش كارآیی تخصیصی ارز وارداتی است.

دبیر پیشین بورس اوراق بهادار تهران گفت: هم‌اکنون سازوکار تخصیص ارز دولتی بسیار ناکارامد است.

حسین عبده تبریزی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: بورس ارز محلی است که صادركنندگان حواله‌های ارز صادراتی خود را به واردكنندگان می‌فروشند. البته دولتیها ادعا می كنند در این بورس هیچ گونه دخالتی نخواهند كرد و مقرر شده قیمت‌ها بر اساس سازوکار بازار تعیین شود در صورتی که دخالت دولت در این بازار محدود باشد، می‌توان به کارایی اطلاعاتی بورس ارز هم دل‌خوش کرد.

وی تصریح كرد: بر این اساس بورس ارز شامل سازوکارهایی است که از آن طریق واردکنندگان به‌عنوان طرف تقاضای ارز و صادر کنندگان به‌عنوان طرف عرضه ارز قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش خود را روانۀ بازار می‌کنند. اگر بورس ارز در این سطح محدود تعریف شود، یعنی در سطح بازاری كه در آن عرضه‌کنندگان ارز به متقاضیان ارز وصل می‌شوند، می‌توان برای آن مزایایی متصور شد.

عبده تبریزی راه اندازی بورس  را مثبت ارزیابی كرد و افزود: هم‌اکنون سازوکار تخصیص ارز دولتی بسیار ناکارامد است. ارز دولتی از طریق بانک‌ها در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد اما راه‌اندازی بورس ارز می‌تواند از یک سو با تعدیل قیمت ارز وارداتی و از سوی دیگر با تمرکز تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز، فرآیند تخصیص ارز به متقاضیان را کاراتر كند. بدین ترتیب مهم‌ترین نقشی که می‌توان برای بورس ارز لحاظ کرد، کمک به افزایش کارایی تخصیصی ارز وارداتی است.

 

راه اندازی بورس ارز ارز وارداتی عدم دخالت دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر