کد خبر: 98725 A

در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس انجام خواهد شد:

لازم به ذکر است دوشنبه کار گروه پولی و مالی تشکیل جلسه خواهد داد و به ادامه بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات آن انجام خواهدپرداخت.

کمیسیون اقتصادی به ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی و قانون مالیاتهای مستقیم خواهد پرداخت و همچنین ادامه بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون اقتصادی مجلس روز یک شنبه تشکیل جلسه خواهد داد و به انتخاب و معرفی نماینده و ناظران کمیسیون در هیات امنای صندوق توسعه ملی،ناظر در شورای رقابت، ناظر در شورای پول و اعتبار،ناظر بر فعالیت کارگروه اجرای ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد پرداخت، همچنین در این جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی اعاده شده از شورای محترم نگهبان انجام خواهد شد.

در روز سه شنبه انتخابات اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک برای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در محل کمیسیون اقتصادی و ادامه بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است دوشنبه کار گروه پولی و مالی تشکیل جلسه خواهد داد و به ادامه بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات آن انجام خواهدپرداخت.

همچنین در روز چهارشنبه هیئت رئیسه کمیسیون تشکیل جلسه خواهد داد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر