کد خبر: 22666 A

مدیرعامل شركت مفید سپاهان:

در حال حاضر شرکت‌های دولتی انحصار کار را در دست گرفته‌اند و کار ما خود به خود کاهش پیدا کرده و از جهتی کارهای اندکی را هم که انجام می‌دهیم به موقع پولش را از طرف دولت یا کارفرما دریافت نمی‌کنیم.

محمد مهدی انتشاری در این باره به ایلنا گفت: علاوه بر عدم پرداخت مطالبات، مشکلات ما بیشتر در ارتباط با کمبود کار است. ما یک زمانی روی نزدیک به ۸۵ پروژه ملی کار می‌کردیم و عمده کارهای ما در زمان دولت‌های قبلی و در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه ویژه و عسلویه بوده است.

وی در ادامه اظهار كرد: در حال حاضر شرکت‌های دولتی انحصار کار را در دست گرفته‌اند و کار ما خود به خود کاهش پیدا کرده و از جهتی کارهای اندکی را هم که انجام می‌دهیم به موقع پولش را از طرف دولت یا کارفرما دریافت نمی‌کنیم و این مشکل مستقیما کارگران ما را درگیر می‌کند و بعد از ما آن‌ها اولین کسانی هستند که از این قضیه صدمه می‌بینند.

وی مشکل عمده واحد تولیدی مفید سپاهان را عدم پرداخت مطالبات این شرکت از طرف دولت ارزیابی کرد و افزود: چندین کارگاهی که ما در جنوب داریم در حال حاضر به علت نبودن کار و عدم همکاری دولت تعطیل شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر