کد خبر: 45902 A

مرکز آمار ایران مدعی شد:

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۱، ۹/۵ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند، این در حالی است که ۳۹/۸ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری به ۱۱/۲ درصد در پاییز ۱۳۹۱ نسبت به تابستان ۹۱ و پاییز ۹۰ خبر داد.

به گزارش ایلنا، گزارش مرکز آمار ایران از بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۱/۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به پاییز ۱۳۹۰، ۰/۶ درصد و نسبت به تابستان ۱۳۹۱، ۱/۲ درصد کاهش یافته است.

در پاییز ۱۳۹۱، ۳۷/۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۰) ۱/۸ درصد افزایش و نسبت به تابستان ۱۳۹۱، ۰/۷ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۳ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۳۹۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۰) ۰. ۹ درصد و نسبت به تابستان ۱۳۹۱، ۱. ۸ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۱، ۹/۵ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند، این در حالی است که ۳۹/۸ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۱، بخش خدمات با ۴۷/۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴/۸ درصد و کشاورزی با ۱۸/۱ درصد قرار دارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر