کد خبر: 82662 A

یك فعال كارگری در زنجان:

چكیده: «در این حماسه اقتصادی بایستی موانع تولید شناسایی شوند و با ارائه برنامه‌هایی كه امكان تحقق داشته باشند راه گذر از اقتصاد دلالی به اقتصاد تولیدی برای مردم مشخص شود.»

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: بعد از خلق حماسه سیاسی نوبت خلق و حضور حماسه اقتصادی در ایران است.

«مرتضی ریحانیان» دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در این باره به ایلنا گفت: آفرینش حماسه سیاسی در 24 خرداد به همت ملت شریف ایران نشان دهنده این است که مردم در مواقع حساس صحنه را خالی نمی‌‌كنند و به زور گویان بیگانه باج نخواهند داد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان از منتخب مردم بزرگ ایران خواست که بعد از خلق حماسه سیاسی توسط مردم ایران، به سراغ  خلق حماسه اقتصادی برود.

وی در این در این باره توضیح داد: در این حماسه اقتصادی بایستی موانع تولید شناسایی شوند و با ارائه برنامه‌هایی كه امكان تحقق داشته باشند راه گذر از اقتصاد دلالی به اقتصاد تولیدی برای مردم مشخص شود.

این فعال كارگری خلق حماسه اقتصادی را نیز مشابه ایجاد حماسه  سیاسی دانست و گفت:‌ در این راه رئیس جمهور منتخب باید تمام اتكائش به مردم باشد تا ضمن مقاومت در مقابل تهدیدات خارجی غرب، اقتصاد كشور را از «ارز بری» به  اقتصاد ارزآور سوق دهد.

روحانی و کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر