کد خبر: 86458 A

عضو ستاد امور رفاهی کارگران:

چکیده: «در مقایسه با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز می‌توان به جرئت گفت که وضعیت کارگرانی که تا ۸ ماه حقوق و مزایا نگرفته‌اند به مراتب از مددجویانی که مستمری‌ ناچیز آن‌ها ماه به ماه پرداخت می‌شود بد‌تر است.»

نماینده کارگران در ستاد امور رفاهی کارگران گفت: موضوع اختصاص سبد ویژه کالای ماه رمضان به کارگران در جلسه هفته آینده این ستاد مطرح می‌شود.

«مهرزاد مویدی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هرچند بعید است در دولت دهم فکری به حال تامین رفاه کارگران بشود اما گروه کارگری وظیفه خود می‌داند که در جلسه هفته آینده ستاد امور رفاهی کارگران باز هم پی‌گیر مسئله اختصاص سبد کالای ویژه ماه رمضان شود.
به گفته این مقام کارگری، هرچند موضوع اصلی جلسه هفته آینده این ستاد ادامه بررسی پرونده مربوط به تخلف منتسب به اتحادیه اسکان در سالهای گذشته است اما مسئله سبد کالا‌ها ویژه ماه رمضان بطور حتم در آن مطرح خواهد شد.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته دولت در حالی به گروه‌های مختلف جامعه سبد ویژه کالای ماه رمضان را اختصاص داده‌ است که کارگران حتی از دریافت حق بن کارگری محروم بوده‌اند.
این مقام کارگری با بیان اینکه به غیر از مشمولان قانون کار، سبد کالای ماه رمضان به تمامی کارمندان و کارکنان لشگری شاغل و بازنشسته و حتی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تعلق می‌گیرد، گفت: این وضعیت تبعیض آمیز درحالی است که کارگران چه به عنوان نیروی انسانی و چه به عنوان افراد آسیب پذیر استحقاق دریافت سبد کالای اساسی را دارند.
مویدی افزود: کارگران نه مانند کارکنان دستگاه‌های دولتی از کاهش ساعات کاری در ماه رمضان برخوردارند و نه مانند آن‌ها حق تعطیلی در روزهای آلوده و بیش از اندازه گرم را دارند.
وی افزود: در مقایسه با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز می‌توان به جرئت گفت که وضعیت کارگرانی که تا ۸ ماه حقوق و مزایا نگرفته‌اند به مراتب از مددجویانی که مستمری‌ ناچیز آن‌ها ماه به ماه پرداخت می‌شود بد‌تر است.
نماینده کارگران درستاد امور رفاهی کارگران با بیان اینکه در دولت فعلی این ستاد نتوانست حتی یک «خودکار» میان کارگران توزیع کند، گفت: در حال حاضر تمام امید ما متوجه دولت یازدهم است که قرار است از ماه آینده مسولیت را برعهده بگیرد.

سبد کالای 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر