کد خبر: 1136 A

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری:

آقایان قاسم جودکی ورجبعلی عسگری و احمد مومن‌زاده به عنوان بازرس نیزانتخاب شدند.

 دبیر اجرایی خانه کار شهرستان ری اعلام کرد: شرکت تعاونی مسکن خانه کارگر شهرستان ری با هدف احداث خانه‌های کم قیمت برای کارگران این شهرستان تشکیل شد.


محمد علی ترکاشوند با بیان اینکه تلاشهای خانه کارگر بعد از چنیدین سال برای تشکیل تعاونی مسکن کارگران به ثمر رسیده است تصریح کرد: اعضای هیات موسس توانستند از کارگران شاغل- رسمی – قراردادی- شرکتی و بازنشستگان تعداد ۱۳۵ نفر را به عنوان اعضای شرکت تعاونی ثبت نام نمایند که در این مورد پس از برگزاری اولین مجمع عمومی با حضور کارگران عضو رئیس تعاونی، اعضای هیئت مدیره و بازرس تعیین شدند.


اواضافه کرد آقایان قاسم روحانی به عنوان نائب رئیس، حبیب شیری به عنوان مدیر عامل، سید رفیع فاطمی به عنوان عضو اصلی و منشی، داوود عسگری به عنوان عضو اصلی، محمد علی ترکاشوند دبیر اجرایی خانه کارگر به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.


او افزود: آقایان قاسم جودکی ورجبعلی عسگری و احمد مومن‌زاده به عنوان بازرس نیزانتخاب شدند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر