کد خبر: 12534 A

تمامی كارگرانی كه به هر نحو ممكن با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریبی ساختمان فعالیت دارند مشمول بیمه اجباری هستند.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان هرمزگان گفت: درحال‌حاضر ۴ هزار و ۷۲۵ نفر در قالب کارگران ساختمانی تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی این استان قرار دارند و از مزایای تأمین‌اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌ اجتماعی، سیدفاضل حیدری بلوکی افزود: کارگران ساختمانی که به نحوی در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریبی ساختمان اشتغال دارند و مشمول مقررات خاصی از نظر بیمه و یا بازنشستگی نیستند، نیز می‌توانند تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: با تمهیداتی که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای آموزش کارگران ساختمانی درنظر گرفته است آنان می‌توانند با گذراندن دوره‌های آموزشی کارت مهارت فنی دریافت کنند و با ارائه این کارت به سازمان تأمین‌اجتماعی، تحت‌پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار گیرند.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان هرمزگان تصریح کرد: کارگران ساختمانی می‌توانند با ارائه کارت مهارت فنی به شعب تأمین‌اجتماعی نسبت به نام‌نویسی خود اقدام و تنها با پرداخت ۷درصد حق‌بیمه از خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر