کد خبر: 2015 A

رئیس سازمان نظام پرستاری اعلام كرد:

در برخی دانشگاههای علوم پزشکی گزارشهایی از سوی برخی پرستاران وجود دارد که این قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

ایلنا: رئیس کل سازمان نظام پرستاری از ابلاغ مجدد قانون کاهش ساعت کار پرستاران به بیمارستانهای خصوصی خبر داد.

به گزارش ایلنا‎، غصنفر میرزابیگی با اعلام اینکه وزیر بهداشت یکبار دیگر قانون ارتقای بهره وری را به بیمارستانهای خصوصی ابلاغ کرده است، از بازنگری نرم افزار این قانون برای جلوگیری از برداشتهای سلیقه‌ای در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

او  افزود: کمیته پیگیری اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی کماکان هر دو هفته یکبار با حضور مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری تشکیل جلسه می‌دهد و اقدامات لازم را برای پیشبرد اجرای این قانون انجام می‌دهد.

وی گفت: با نظر این کمیته، وزیر بهداشت یکبار دیگر اجرای قانون ارتقای بهره وری را به بیمارستانهای خصوصی ابلاغ کرد و از روسای دانشگاههای علوم پزشکی خواست به طور جدی اجرای این قانون را در بیمارستانهای خصوصی تحت نظارت خود پیگیری کنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: موضوع دیگری که در این کمیته پیگیری می‌شود، فراخوان مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی مختلف است تا در مورد روند اجرای قانون ارتقای بهره وری در محدوده تحت پوشش خود گزارش دهند و به خصوص دانشگاههایی که شکایات و نارضایی‌هایی از روند اجرای این قانون در آن‌ها طی تماس‌ها و مکاتبات پرستاران یا هیئت مدیره‌های نظام پرستاری وجود دارد برای پاسخگویی به این کمیته فراخوانده می‌شوند.

میرزابیگی گفت: در هر یک از جلسات کمیته پیگیری اجرای قانون ارتقای بهره وری، مسئولان دفا‌تر پرستاری یک یا دو دانشگاه حضور دارند تا در مورد روند اجرای این قانون یا نقاط ضعف و مشکلات اجرای آن توضیح بدهند، در جلسه اخیر این کمیته نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران حاضر شد و در جلسات آینده نیز قرار است نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان و کرمانشاه در این زمینه توضیحات خود را ارائه کنند.

وی ادامه داد: در برخی دانشگاههای علوم پزشکی گزارشهایی از سوی برخی پرستاران وجود دارد که این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. البته به نظر نمی‌رسد عمدی در این زمینه وجود داشته باشد بلکه احتمالاً بروز چنین مشکلاتی به علت نقص برداشت و اختلاف سلیقه‌هایی است که تلاش می‌شود در جلسات کمیته پیگیری قانون ارتقای بهره وری مرتفع شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: یکی از تصمیمات این کمیته این است که برای از بین رفتن برداشتهای سلیقه‌ای از قانون ارتقای بهره وری، با حضور معاونان پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی، مسئولان دفا‌تر پرستاری دانشگاه‌ها و مسئولان هیئت مدیره‌های نظام پرستاری سراسر کشور یکبار دیگر مجموعه نرم افزاری که برای اجرای این قانون و محاسبه ساعات کار و اضافه کار پرستاران تهیه شده است را کنترل و بازنگری کنیم تا با ساماندهی این مسئله به وحدت رویه برسیم و برداشتهای سلیقه‌ای از این قانون دیگر وجود نداشته باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر