کد خبر: 40641 A

مدیرعامل شرکت غله منطقه ۵ خبر داد:

آموزش مهارت‌های متفاوت نانوایی به حدود چهار هزار نفر از متصدیان و کارگران شاغل در این صنف و گذراندن ۲۰۰ هزار نفر ساعت آموزش و همچنین تحقق بیش از صددرصدی تعهد آموزشی در شهرستان‌هایی نظیر نیشابور، گناباد، قوچان، تربت جام، چناران، درگز و فریمان بخشی از ثمرات اجرای این طرح با هدف افزایش کیفیت نان محقق شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ گفت: در سال جاری، ۱۱۰۰ کارگر شاغل در نانوایی‌های مشهد آموزش‌های مهارت نانوایی دیدند.

ایرج حسن‌پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به نقش اثرگذار مهارت نانوایی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای کیفیت نان، این امر با ایجاد تعامل بین دستگاه‌های مربوطه شامل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اتحادیه نانوایان شهرستان‌های استان از سال ۸۹ آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ ادامه داد: آموزش مهارت‌های متفاوت نانوایی به حدود چهار هزار نفر از متصدیان و کارگران شاغل در این صنف و گذراندن ۲۰۰ هزار نفر ساعت آموزش و همچنین تحقق بیش از صددرصدی تعهد آموزشی در شهرستان‌هایی نظیر نیشابور، گناباد، قوچان، تربت جام، چناران، درگز و فریمان بخشی از ثمرات اجرای این طرح با هدف افزایش کیفیت نان محقق شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ همچنین به آموزش مهارت ۳۲۴ نفر از کارگران شاغل در نانوایی‌های مشهد و ارائه بیش از ۱۶هزار نفر ساعت آموزش خبر داد.

کارگران نانوایی ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر