کد خبر: 428 A

یك فعال كارگری تشریح كرد:

از ماده ۱۵۴ قانون كار تنها یک مرخصی ورزشی و تشکیل یک تیم ورزشی به جا مانده و قوه اجرایی و تکلیفی این حداقل امکانات (ورزشی) نیز در دستان کارفرمایان است و کارگران نقشی ندارند.

ایلنا: دبیر خانه کارگر اصفهان اعلام کرد: عدم تخصیص اعتبار در ورزش کارگری باعث شده است کلیه باشگاهای کارگری در سطح کشور به بخش خصوصی واگذار شوند.

اصغر برشان با تاكید بر اجرای آئین نامه ماده ۱۵۴ قانون كار به ایلنا گفت: عدم تخصیص بودجه در ورزش کارگری عملا آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۴ قانون کار را کمرنگ کرده است.

این فعال كارگری در این زمینه توضیح داد: آیین نامه ۱۵۴ قانون کار مصوب هیت وزیران پیش از اجرای قانون تجمیع عوارض، کارفرمایان را به پرداخت مبلغ ۱۰ هزار ریال به صورت سالانه در ازای هر کارگر موظف می‌کرد که این مبلغ برای توسعه و تقویت ورزش کارگری به حساب وزارت کار واریز می‌شد.

او افزود: متاسفانه با تصویب قانون تجمیع عوارض، اجرای آیین نامه ۱۵۴ تقریبا تعطیل شده و پرداخت‌هایی که از سوی کارفرمایان برای توسعه ورزش کارگری به حساب وزارت کار واریز می‌شد نیز حذف شد.

برشان ادامه داد: از ماده ۱۵۴ قانون كار تنها یک مرخصی ورزشی و تشکیل یک تیم ورزشی به جا مانده و قوه اجرایی و تکلیفی این حداقل امکانات (ورزشی) نیز در دستان کارفرمایان است و کارگران نقشی ندارند.

این فعال کارگری با اشاره به بند ۳۸ قانون مالیات‌ها عنوان کرد: طبق این قانون به کارفرمایان اجازه داده شده است که هزینه‌هایی که در امور ورزشی - اعم از توسعه یا برنامه‌های ورزشی - انجام می‌دهند با تایید وزارت کار جزء هزینه‌های قابل قبول باشد.

عضو اسبق شورای عالی كار در خاتمه گفت: هم اکنون کارگران عملا از امکانات ورزشی با تسهیلات ویژه ور ایگان محروم شده‌اند و ادامه این روند تیمهای ورزشی کارگری را به ضعف و نابودی خواهند کشاند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر