کد خبر: 4694 A

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی به موجب این حکم به سمت مشاور امور بانوان و خانواده منصوب می‌شوید.

سعید مرتضوی با صدور حکمی، دکتر کبری صناعی را به سمت مشاور امور بانوان و خانواده منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در حکم صادره از سوی مرتضوی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی به موجب این حکم به سمت مشاور امور بانوان و خانواده منصوب می‌شوید. لازم است با برنامه ریزی منسجم، دقیق و متناسب با منشور کاری سازمان تامین اجتماعی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی بخصوص بانوان فرهیخته و اندیشمند برای تحرک و شکوفایی فعالیت‌های مرتبط با امور بانوان و خانواده و تحقق دوره ای ممتاز و درخشان و پیشرفت سازمانی تلاش نمایید.

انتصاب تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر