کد خبر: 67643 A

دبیركل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران:

خلاصه: «سازمان تامین اجتماعی را از جمله نقاط اشتراک تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی است/ بیش از ۹۵ درصد منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود.»

دبیركل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران بابیان اینکه اساس فعالیت نهادهای کارگری و کارفرمایی بر گفتوگوهای اجتماعی استوار است، گفت: استقلال سازمان تامین اجتماعی و خدمات این سازمان جزء منافع مشترک کارگران و کارفرمایان است.

محمدعطاردیان با اعلام این مطلب در نشست روز گذشته تشکلهای کارگری و کارفرمایی که به مناسبت پنجمین روز از هفته کارگر برگزار شد گفت: کارگران و کارفرمایان هم در درون و هم در بیرون واحدهای تولیدی دارای منافع مشترکی هستند.
این فعال بخش خصوصی سازمان تامین اجتماعی را از جمله نقاط اشتراک تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: بیش از ۹۵ درصد منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود.
وی گفت: در این میان دولت با وجود سهم ناچیزی که در تامین هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی دارد تصمیم گیرنده اول و آخر در چگونگی اداره سازمان محسوب می‌شود.
عطاردیان بابیان اینکه ساختار قوانین فعلی به دولت اجازه تسلط بر امور مربوط به سازمان تامین اجتماعی را داده است، گفت: درصورتی که قوانین موجود به درستی مورد بازنگری قراربگیرد می‌توان نقش دولت را از تصدی‌گری به نظارتی تقلیل داد.
وی گفت: در همین رابطه کانونعالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با همکاری کار‌شناسان خبره پیش نویس طرحی را تهیه کرده است که در صورت تصویب این مسئله محقق خواهد شد.
وی گفت: در این طرح پیشنهاداتی برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی و ترکیب اعضای با رعایت اصل سه جانبه گرایی در نظر گرفته شده است.

این فعال بخش خصوصی یادآروی اینكه زمانی كه مسئولیت سازمان اجتماعی در دولت به وزارتخانه‌جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی سپرده شد، شرایط برای اداره سازمان دشوارتر شد، گفت: در وزارتخانه جدید وظایف متعدد،پیچیده‌ای و تخصصی جداگانه ادغام شده‌اند كه این درست نیست.
وی بابیان اینكه مسئولیت اداره سازمان به تنهایی امری پیچیده است گفت: انتظار ما این است كه نهاد متولی سازمان تامین اجتماعی بتواند از عهده وظایف این سازمان برآید.

تامین اجتماعی هفته کارگر 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر