کد خبر: 74566 A

یك فعال مستقل كارگری:

چكیده: «كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از رسالت اصلی خود باز مانده به بلندگوی تبلیغاتی مدیران سازمان تبدیل شده است/ برای كارگران بازنشسته تاخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مابه التفاوت مستمری‌ به اندازه تحمیل بیمه تكمیلی درناك و غیر قابل تحمل است».

یك فعال مستقل كارگری گفت: برای كارگران بازنشسته تاخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مابه التفاوت مستمری‌ به اندازه تحمیل بیمه تكمیلی درناك و غیر قابل تحمل است.

«پروین محمدی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: متاسفانه كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از رسالت اصلی خود باز مانده به بلندگوی تبلیغاتی مدیران سازمان تبدیل شده است.

وی با یادآوری اینكه رسالت اصلی كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دفاع از حقوق كارگران بازنشسته و از كار افتاده است، گفت: متاسفانه مسئولان این نهاد صنفی دفاع از حقوق موكلان خود را فراموش كرده‌اند.

این فعال صنفی كارگری با بیان اینكه در سالهای اخیر همواره مسئولان سازمان تامین اجتماعی با تاخیر نسبت به افزایش مستمری بیمه شدگان بازنشسته و از كار افتاده اقدام كرده‌اند گفت: مسئولان تامین اجتماعی نه تنها بابت این تاخیر خسارتی نپرداخته‌اند كه حتی مبلغ مربوط به به مابه التفاوت را بصورت قسطی پرداخت كرده‌اند.

به گفته محمدی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در كنار این اهمال و تاخیر از چند سال گذشته بدعت جدیدی را بنا نهادند و با نقض مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، مبلغ مستمری ها را بدون توجه به مصوبه دستمزدهای شورای عالی كار افزایش دادند.

این فعال كارگری گفت: با این حال با وجود آنكه سازمان تامین اجتماعی در نخستین روزهای امسال از افزایش 25 درصدی مستمری‌ها خبر داد اما باز هم به بهانه شائبه تبلیغاتی اعمال افزایش به تابستان موكول شد.

وی یادآور شد: هرچند در سالهای 91 و 92 سازمان تامین اجتماعی برای تبلیغات سیاسی دوباره مستمری‌ها را بر اساس مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی و برابر با حداقل مزد مصوب شورایعالی كار تعیین كرده است اما همچنان تاخیر در پرداخت مستمری‌ها ادامه دارد.

این فعال صنفی كارگری گفت: این وضعیت در حالی ادامه دارد كه مسئولان دولتی این سازمان كنترل منابع و اموال سازمان را در اختیار گرفته‌اند و حتی سال گذشته اعلام كردند كه با ذخیره سازی منابع هیچ مشكلی برای افزایش و پرداخت مستمری‌ها ندارند.

کارگران بازنشسته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر