کد خبر: 75857 A

در نامه هفت تشكل كارگری تاكید شد:

چكیده: «در صورتی كه توجهی به بیمه ی كارگران ساختمانی صورت نگیرد تا پایان موعد انتخابات صبر می كنیم و پس از آن در مقابل ساختمان مجلس، سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری تجمع خواهیم كرد.»

هفت تشكل صنفی کارگران ساختمانی در نامه‌ای به رییس فراكسیون كارگری مجلس شورای اسلامی نسبت به ادامه‌ی رویه غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعمال سهمیه بندی برای بیمه ی كارگران ساختمانی هشدار دادند.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است «در صورتی كه توجهی به بیمه ی كارگران ساختمانی صورت نگیرد تا پایان موعد انتخابات صبر می كنیم و پس از آن در مقابل ساختمان مجلس، سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری تجمع خواهیم كرد.»

انجمن صنفی «گچ كاران»، «آسفالت كار و عایق كاران»، «جوشكاران»، «آرماتوربندان»، «سنگ كاران» و «كاشی كاران» استان تهران به همراه انجمن صنفی «كارگران ساختمانی» پاكدشت نامه ی مذكور را امضا كرده اند.

در این نامه با اشاره به اینكه در سال جاری مقرر شده بود سهمیه ی بیمه تامین اجتماعی كارگران ساختمانی به طور کل برداشته شود، آورده شده است: سالانه از 200 هزار كارگر ساختمانی كه واجد شرایط بیمه ی تامین اجتماعی بودند 31 هزار و 500 نفر در تهران بیمه می شدند که این تعداد در سال جاری به 3 هزار نفر رسیده است.

به گفته ی این تشكل های كارگری، کارگران ساختمانی به هر شعبه ای از سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کنند از مسئولین بیمه می شنوند که سهمیه ای وجود ندارد و در بعضی از شعبات بیش از 10 دقیقه ثبت نام صورت نمی گیرد و حتی در بعضی از شعبات نام نویسی هم نبوده است.

بیمه کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر